Buscar

La invasió napoleònica i els catalans

Extracto en el que aparece el marqués de Villel (Juan Antonio Fivaller y Bru) como regidor decano del Ayuntamiento de Barcelona.

«Des de mitjan 1808, Duhesme va muntar a Barcelona un informal govern improvisat que aprofitava l’anterior estructura espanyola: Capità General, Audiència, Intendent, Ajuntament… Però ben aviat -i especialment a partir del setembre- va haver d’anar reemplaçant els càrrecs godoístes que governaven aquestes institucions degut a la seva fugida o detenció, en un procés que culminaria a l’abril de 1809 amb l’exigència de jurament de fidelitat per a tots els funcionaris i que acabaria de buidar l’administració dels homes que encara hi representaven l’anterior etapa borbònica. Era el moment dels afrancesats. A l’Ajuntament de Barcelona, el regidor degà Marqués de Villel fou substituït per un nou home fort, Antoni de Ferrater, el qual va gestionar amb habilitat el Consistori durant la major part del període napoleònic i aconseguí mantenir-lo com una espècie de Senat independent que continuava representant els interessos de l’oligarquia de la capital enfront dels ocupants, sense deixar de prendre part en alguns negocis lucratius…»


Ficha bibliográfica

DOCUMENTO NO DIGITALIZADO