Buscar

Cancillería. Registros de Pedro el Grande (Relaciones internacionales) 1260-1285

Reg. 22, fol. 80r-v: «El rei ordena als alcaids dels castells i als consells de la frontera amb Castella que custodiïn i muneixitin els castells».

«[..] Remiro Gondiçalbi de Ffunes, alcaydo de Fferiza. Mandamus vobis quatenus recognoscatis, visis presentibus, et sitis diligentes et curosos super custodia dicti castri, ponenedo ibidem homines, victualia, arma et alia necessaria ad custodiam ipsius castri, taliter ut, cum Dei auxilio et vestra bona custodia et diligencia non possit nobis per aliquos de ipso castro dampnum vel scandalum iminere. […]».

Reg. 54, fol. 235v: «Pere, rei d’Aragó i de Sicília, comunica al jutge i al batlle de Terol que procurin no rebre danys de Juan Núñez amb el qual es troba en guerra, i que ningú li porti armes o vitualles. Envia la mateixa odre als oficials reials de Daroca, Calataiud, Ariza i Sogorb».

«Pedro, rey de Aragón y de Sicilia, comunica al juez y al alcalde de Teruel que procuren no recibir daños de Juan Núñez con el que se encuentra en guerra, y que nadie le lleve armas o vituallas. Envía la misma orden a los oficiales reales de Daroca, Calatayud, Ariza y Segorbe».

Reg. 59, fol. 9v: «Alfons demana a l’infant Sanç que faci justicia als homes d’Ariza que han estat atacats pels de Monteagudo, malgrat que hi havia una treva entre ells».

«El infante Alfonso pide al infante Sancho que haga justicia a los hombres de Ariza que han sido atacados por los de Monteagudo, a pesar de que había una tregua entre ellos».

Ficha bibliográfica

Al hacer click en la imagen serás enlazado al recurso digitalizado, ubicado en la web de Archivo de la Corona de Aragón.